Home กิจกรรม กิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2016 เวลา 09:37 น.
คุณครู แสงเดือน เฉลิมจาน ครู ค.ศ.3 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชา สังคมพื้นฐาน บทเรียน online สาระหน้าทีี่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 08 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 14:06 น.
 

ผู้บริหารสถานศึกษา

สิบเอกไกรศรี ชิดนอก
รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนหินดาดวิทยา

DATE/TIME

CSS3 Digital Clock with jQuery

    :

    :
ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Adventure Photography Template  Valid XHTML and CSS.